Algemene voorwaarden


Deze 'Algemene Voorwaarden ChapChap - Partners’ zijn van toepassing op de relatie tussen ChapChap en de Horecagelegenheden.


ChapChap B.V. is een dochteronderneming van Bidfood B.V. (hierna genoemd Bidfood), 


Registratie & pakketkeuze

  1. De Horecagelegenheid zal zich bij ChapChap.nl registreren door middel van het indienen van een ingevuld registratieformulier bij ChapChap.nl. 
  2. ChapChap B.V. kan een verzoek tot registratie van een Horecagelegenheid weigeren om welke reden dan ook. 
  3. Tijdens deze registratie wordt een keuze gemaakt in type pakket, waarmee afhankelijk van het gekozen pakket een betalingsverplichting en contractuele samenwerking wordt aangegaan met ChapChap B.V., Bidfood B.V. en Next To Food B.V. voor levering van de diensten voor bezorging, afhalen en reserveringen.
  4. Voor de levering en facturatie van diensten met betrekking tot reserveringen werkt ChapChap samen met Bidfood B.V. Voor de algemene voorwaarden voor de levering van deze diensten verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden van Bidfood B.V. [Klik hier].
  5. Voor de levering en facturatie van de diensten met betrekking tot bezorging en afhalen maakt ChapChap gebruik van partner Next To Food B.V. Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden van Next To Food B.V.
  6. ChapChap B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u door naar onze Privacyverklaring.
  7. ChapChap is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie op het profiel van de Horecagelegenheid.