Privacy statement


De privacyverklaring van ChapChap

ChapChap is een initiatief van Bidfood B.V., gevestigd aan de Maxwellstraat  5,  6716 BX Ede en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

ChapChap is een platform waarbij Horecaondernemers worden verbonden aan consumenten die op zoek zijn naar een unieke locatie om te eten. Enerzijds kan de consument via ChapChap zijn favoriete horecalocatie vinden, reserveringen plaatsen, en eten laten bezorgen via de link naar E-food (de bezorg website waarmee ChapChap samenwerkt). Anderzijds kan de horecaondernemer via ChapChap de consumenten bereiken en reserveringen ontvangen. Ook kan de horecaondernemer bezorg orders ontvangen via de samenwerking met bezorg website E-food.

Verwerking van persoonsgegevens door en ChapChap

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Onder deze handelingen wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, het vastleggen, het ordenen, het bewaren, het bijwerken, het wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruiken, het verstrekken door middel van doorzending, de verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, het samenbrengen, het met elkaar in verband brengen en het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

ChapChap respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft  en wordt verwerkt voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is. We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om social media-functies te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over gebruik van onze website met onze vertrouwde social media-, reclame- en analyse partners. Uitschakelen van deze informatiedeling is mogelijk via www.youronlinechoices.com.

Wij schakelen voor de uitvoering van de dienstverlening derden in zoals bijvoorbeeld onze vertrouwde analyse partners, Next To Food en de horeca ondernemers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens verwerken doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker. Om zorg te dragen voor de vereiste technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van deze persoonsgegevens sluit Bidfood met de bewerker een bewerkersovereenkomst af.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ChapChap

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ChapChap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons platform en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

In de matrix op pagina 3 vindt u een compleet overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens, persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is opgelegd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ChapChap verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden die opgenomen zijn in onderstaande tabel en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende doelen en  bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Consumenten

Aanmelding platform

Welke persoonsgegevens
Verplicht: Naam, E-mail adres, Wachtwoord
Optioneel: Achternaam,  Telefoonnummer, Verjaardag 

Grondslag
Aanmelding platform

Bewaartermijn
Zolang als men aangemeld is

Ontvangers
ChapChap (BTTR i.o.v  Bidfood B.V.)

Reserveringen

Welke persoonsgegevens
Verplicht: Naam, Achternaam,  E-mail adres, Telefoonnummer
Optioneel: Verjaardag, Dieetwensen

Grondslag
Plaatsen van reservering

Bewaartermijn
Zolang als men aangemeld is

Ontvangers
ChapChap (BTTR i.o.v  Bidfood B.V.), Horeca ondernemer i.z. reservering

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven

Welke persoonsgegevens
Naam, Achternaam,  E-mail adres, Verjaardag

Grondslag
Notificaties bij nieuwe restaurants, Verzoek tot review restaurant na reservering

Bewaartermijn
Zolang als men aangemeld is

Ontvangers
ChapChap (BTTR i.o.v  Bidfood B.V.)
MailBlue (i.o.v. Bidfood B.V.)

Restaurants

Aanmelding platform

Welke persoonsgegevens
Verplicht: KVK nummer, Bedrijfsnaam, Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats, Website, Contactpersoon, E-mail adres, Wachtwoord
Optioneel: Bidfood klantnummer, Next To Food klantnummer

Grondslag
Aanmelding platform en inrichting reserveringsmodule en indien van toepassing koppeling naar bezorgmodule Next To Food

Bewaartermijn
Zolang er sprake is van een lidmaatschap

Ontvangers
ChapChap (BTTR i.o.v  Bidfood B.V.), Next to Food t.b.v. koppeling bezorgsysteem E-food

Profiel (voorkeuren) restaurant

Welke persoonsgegevens
Type bedrijf, Cuisine, Toegankelijkheid, Voorkeur voor happening, Voorkeur voor award, Eetmomenten, Omschrijving, Foto

Grondslag
T.b.v. vindbaarheid & zicbtbaarheid van het restaurant op ChapChap voor consumenten

Bewaartermijn
Zolang er sprake is van een lidmaatschap

Ontvangers
ChapChap (BTTR i.o.v  Bidfood B.V.)
MailBlue (i.o.v. Bidfood B.V.)

Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst E-food (abonnementsvorm Basic)

Welke persoonsgegevens
KvK nummer, BTW-nummer, IBAN-nummer, E-mailadres (t.b.v. facturatie) (t.b.v. E-margin)

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst, ontvangen van opbrengsten via E-food (bezorg- bestellingen)

Bewaartermijn
Zolang er sprake is van een lidmaatschap

Ontvangers
Next to Food

Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst E-food (abonnementsvorm Premium)

Welke persoonsgegevens
KvK nummer, BTW-nummer, IBAN-nummer, E-mailadres (t.b.v. facturatie), Grossier (t.b.v. E-margin)

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst, ontvangen van opbrengsten via E-food, managen van bezorg- bestellingen.

Bewaartermijn
Zolang er sprake is van een lidmaatschap

Onvangers
Next to Food

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven

Welke persoonsgegevens
Naam, Achternaam,  E-mail adres

Grondslag
Mails voor verrijking van profiel t.b.v. verbeterde vindbaarheid voor consumenten, Mails t.b.v. reserveringen van consumenten

Bewaartermijn
Zolang er sprake is van een lidmaatschap

Ontvangers
ChapChap (BTTR i.o.v  Bidfood B.V.)
MailBlue (i.o.v. Bidfood B.V.)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ChapChap en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien uw verzoek om inzage, correctie of verwijdering niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd kan u hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Bidfood. De Functionaris Gegevensbescherming is te benaderen via e-mailadres [email protected].

Indien de afhandeling van de klacht door de Functionaris Gegevensbescherming niet naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd kan u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.